SÀN NHỰA

Sàn gỗ Nguyễn Giang Cần Thơ- Sàn nhựa là vật liệu hoàn thiện và là sản phẩm lót sàn thông minh, được sản xuất theo qui trình thân thiện môi trường. Cải tiến thông qua những vật liệu truyền thống khác nhằm mang đến tiện ích cho cuộc sống bận rộn và giá thành hấp dẫn nhất. Vật liệu này với ưu điểm nổi bật và đáp ứng cho mục đích thương mại cao. Vật liệu mới cho cuộc sống hiện đại
- Trên thị trường hiện có rất nhiều loại sàn nhựa (hoặc được gọi là miếng dán sàn bằng nhựa) chất liệu chính là nhựa tổng hợp có thể kết hợp với một số chất liệu khác như bột đá, cấu thành vật liệu hoàn thiện và đảm bảo chất lượng tốt nhất và độ bền cao nhất cho mọi công trình.
- Một số dòng sản phẩm sàn nhựa với cấu tạo và kích thước khác nhau trên thị trường như: PVC, VCT, WPC, SPC,...
- Sàn nhựa Vinyl được biết đến trên thị trường như một vật liệu mới chống thấm tuyệt vời, và đang được phổ biến sử dụng tại các công ty, văn phòng, bệnh viện, trường học, và trung tâm thương mại.

Sản phẩm

 1. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2087
  Liên hê: 091 8888 677
 2. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2086
  Liên hê: 091 8888 677
 3. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2084
  Liên hê: 091 8888 677
 4. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2083
  Liên hê: 091 8888 677
 5. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2082
  Liên hê: 091 8888 677
 6. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2081
  Liên hê: 091 8888 677
 7. Sàn nhựa AWOOD VINYL C 2080
  Liên hê: 091 8888 677
 8. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4323
  Liên hê: 091 8888 677
 9. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4322
  Liên hê: 091 8888 677
 10. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4321
  Liên hê: 091 8888 677
 11. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4320
  Liên hê: 091 8888 677
 12. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4319
  Liên hê: 091 8888 677
 13. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4318
  Liên hê: 091 8888 677
 14. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4317
  Liên hê: 091 8888 677
 15. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4316
  Liên hê: 091 8888 677
 16. Sàn nhựa AWOOD SPC AS4315
  Liên hê: 091 8888 677
 17. Sàn nhựa AROMA SPC A158
  Liên hê: 091 8888 677
 18. Sàn nhựa AROMA SPC A155
  Liên hê: 091 8888 677
 19. Sàn nhựa AROMA SPC A152
  Liên hê: 091 8888 677
 20. Sàn nhựa AROMA SPC A150
  Liên hê: 091 8888 677
 21. Sàn nhựa AROMA SPC A149
  Liên hê: 091 8888 677
 22. Sàn nhựa AROMA SPC A147
  Liên hê: 091 8888 677
 23. Sàn nhựa AROMA SPC A146
  Liên hê: 091 8888 677
 24. Sàn nhựa AROMA SPC A139
  Liên hê: 091 8888 677
 25. Sàn nhựa AROMA SPC A138
  Liên hê: 091 8888 677
 26. Sàn nhựa AROMA SPC A137
  Liên hê: 091 8888 677
 27. Sàn nhựa AROMA SPC A135
  Liên hê: 091 8888 677
 28. Sàn nhựa AROMA SPC A134
  Liên hê: 091 8888 677
 29. Sàn nhựa AROMA SPC A133
  Liên hê: 091 8888 677
 30. Sàn nhựa AROMA SPC A128
  Liên hê: 091 8888 677
 31. Sàn nhựa AROMA SPC A127
  Liên hê: 091 8888 677
 32. Sàn nhựa AROMA SPC A123
  Liên hê: 091 8888 677
 33. Sàn nhựa AROMA SPC A122
  Liên hê: 091 8888 677
 34. Sàn nhựa AROMA SPC A120
  Liên hê: 091 8888 677
 35. Sàn nhựa KRONO VINYL D 6586
  Liên hê: 091 8888 677
 36. Sàn nhựa KRONO VINYL D 6585
  Liên hê: 091 8888 677
 37. Sàn nhựa KRONO VINYL D 6584
  Liên hê: 091 8888 677
 38. Sàn nhựa KRONO VINYL D 6583
  Liên hê: 091 8888 677
 39. Sàn nhựa KRONO VINYL D 6582
  Liên hê: 091 8888 677
 40. Sàn nhựa KRONO VINYL D 6581
  Liên hê: 091 8888 677
 41. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5089
  Liên hê: 091 8888 677
 42. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5088
  Liên hê: 091 8888 677
 43. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5087
  Liên hê: 091 8888 677
 44. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5086
  Liên hê: 091 8888 677
 45. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5085
  Liên hê: 091 8888 677
 46. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5084
  Liên hê: 091 8888 677
 47. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5083
  Liên hê: 091 8888 677
 48. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5082
  Liên hê: 091 8888 677
 49. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5081
  Liên hê: 091 8888 677
 50. Sàn nhựa KRONO VINYL D 5080
  Liên hê: 091 8888 677
 51. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4069
  Liên hê: 091 8888 677
 52. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4068
  Liên hê: 091 8888 677
 53. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4067
  Liên hê: 091 8888 677
 54. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4066
  Liên hê: 091 8888 677
 55. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4065
  Liên hê: 091 8888 677
 56. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4064
  Liên hê: 091 8888 677
 57. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4063
  Liên hê: 091 8888 677
 58. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4062
  Liên hê: 091 8888 677
 59. Sàn nhựa KRONO VINYL D 4061
  Liên hê: 091 8888 677
 60. Sàn nhựa F-JORD F 8040
  Liên hê: 091 8888 677
 61. Sàn nhựa F-JORD F 8036
  Liên hê: 091 8888 677
 62. Sàn nhựa F-JORD F 8025
  Liên hê: 091 8888 677
 63. Sàn nhựa F-JORD F 8003
  Liên hê: 091 8888 677
 64. Sàn nhựa AROMA WOOD C 2090
  Liên hê: 091 8888 677
 65. Sàn nhựa AROMA WOOD C 2089
  Liên hê: 091 8888 677
 66. Sàn nhựa AROMA WOOD C 2088
  Liên hê: 091 8888 677
 67. Sàn nhựa AROMA WOOD C 2087
  Liên hê: 091 8888 677
 68. Sàn nhựa AROMA WOOD C 2086
  Liên hê: 091 8888 677
 69. Sàn nhựa AROMA WOOD C 2085
  Liên hê: 091 8888 677
 70. Sàn nhựa WINMAX SPC 3002-6
  Liên hê: 091 8888 677
 71. Sàn nhựa WINMAX SPC 3016-8
  Liên hê: 091 8888 677
 72. Sàn nhựa WINMAX SPC 3016-7
  Liên hê: 091 8888 677
 73. Sàn nhựa WINMAX SPC 3016-6
  Liên hê: 091 8888 677
 74. Sàn nhựa WINMAX SPC 3015-2
  Liên hê: 091 8888 677
 75. Sàn nhựa WINMAX SPC 3011-7
  Liên hê: 091 8888 677
 76. Sàn nhựa WINMAX SPC 3010-9
  Liên hê: 091 8888 677
 77. Sàn nhựa WINMAX SPC 3010-1
  Liên hê: 091 8888 677
 78. Sàn nhựa WINMAX SPC 3005-3
  Liên hê: 091 8888 677
 79. Sàn nhựa WINMAX SPC 3003-9
  Liên hê: 091 8888 677
 80. Sàn nhựa WINMAX SPC 3003-8
  Liên hê: 091 8888 677