PHỤ KIỆN

Sàn gỗ Nguyễn Giang Cần ThơPhụ kiện thi công bao gồm:
- Keo sàn - keo dán tường
- Len sàn - len tường
- Nẹp sàn - nẹp tường
- Xốp, khóa cài..

Sản phẩm

 1. Keo sàn thùng 4kg
  Liên hê: 091 8888 677
 2. Thanh đà AWOOD R40x25
  Liên hê: 091 8888 677
 3. Thanh đà AWOOD R40x30
  Liên hê: 091 8888 677
 4. Nắp chụp đầu AWOOD
  Liên hê: 091 8888 677
 5. Thanh V AWOOD AV48x48
  Liên hê: 091 8888 677
 6. Thanh V AWOOD SA60x25
  Liên hê: 091 8888 677
 7. Xốp cao su non lót sàn 3mm
  Liên hê: 091 8888 677
 8. Xốp cao su non lót sàn 2mm
  Liên hê: 091 8888 677
 9. Xốp cao su non lót sàn 1.7mm
  Liên hê: 091 8888 677
 10. Xốp tráng bạc lót sàn 3mm
  Liên hê: 091 8888 677
 11. Xốp tráng bạc lót sàn 2mm
  Liên hê: 091 8888 677
 12. Xốp trắng lót sàn 2mm
  Liên hê: 091 8888 677
 13. Nẹp nhựa 12mm
  Liên hê: 091 8888 677
 14. Nẹp nhựa 8mm
  Liên hê: 091 8888 677
 15. Nẹp Nhôm 12mm
  Liên hê: 091 8888 677
 16. Nẹp Nhôm 8mm
  Liên hê: 091 8888 677
 17. Len nhựa Hàn Quốc 95mm
  Liên hê: 091 8888 677
 18. Len Nhựa 95mm
  Liên hê: 091 8888 677
 19. Len Nhựa 76mm
  Liên hê: 091 8888 677
 20. Len Wallnut
  Liên hê: 091 8888 677
 21. Len Gõ
  Liên hê: 091 8888 677
 22. Len Tràm
  Liên hê: 091 8888 677
 23. Len Chiu Liu
  Liên hê: 091 8888 677
 24. Len Teak
  Liên hê: 091 8888 677
 25. Len Sồi trắng
  Liên hê: 091 8888 677
 26. Len Căm xe
  Liên hê: 091 8888 677
 27. Keo Kingbond E300
  Liên hê: 091 8888 677
 28. Keo Kingbond E200
  Liên hê: 091 8888 677
 29. Keo sàn bịch 1kg
  Liên hê: 091 8888 677
 30. Keo bột
  Liên hê: 091 8888 677
 31. Keo sữa
  Liên hê: 091 8888 677